Започва петото издание на анонимен литературен конкурс под надслов "ЕВА“. Това съобщиха от НЧ "Никола Й. Вапцаров 1866" - Благоевград.Условията за участие са следните:

-изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители

-брой на произведенията: до три

-приемат се само печатни творби/по три копия от всяка/

-за участие в конкурса няма възрастови ограничения

-конкурсът няма такса участиеПроизведенията се състезават в два раздела според жанровете – поезия и проза. Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон-поставени в отделен плик. Конкурсните творби ще бъдат оценявани анонимно от специалисти в съответните жанрове.Награди:

Първа награда-поезия/проза-100.00лв.

Втора награда-поезия/проза- 70.00лв.

Трета награда-поезия/проза-50.00лв.

Крайният срок за изпращане на творбите е 25 февруари т.г. Обявяването на резултатите и награждаването ще бъдат на 8 март т.г. на сайта на читалището и във Facebook.

Произведенията да бъдат изпращани на адрес: Благоевград 2700

пл. Македония №1 НЧ“Н. Вапцаров-1866“ ЗА КОНКУРСА “Ева“

Или на електронна поща: chit_bl@abv.bg

Телефон за справки 0895543036