Бургаският апелативен съд измени присъда на Окръжен съд – Бургас и наложи по-високо наказание на Кирил Петров, направил опит за умишлено убийство студентката Павлина. Въззивната инстанция увеличи наказанието "лишаване от свобода“ от 8 (осем) на 12 (дванадесет) години.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 14 март 2022 г. в апартамент, на ул. “Хаджи Димитър“ в Бургас, направил опит умишлено да умъртви Павлина. Той й нанесъл множество удари с нож.

До престъплението се стигнало след употреба на алкохол по време на рожден ден в квартирата на пострадалото момиче и сестра й.

На основание чл. 116, ал.1, т.6, предл. второ, вр.чл.115 вр. чл.18, ал.1 от НК вр. чл.58, б.“а“ вр. 55, ал. 1, т.1 от НК  първоинстанционния съд е осъдил К. П. на "лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) години при първоначален "строг“ режим.

Присъдата е обжалвана пред Апелативен съд – Бургас от подсъдимия и от частния обвинител. След проведено въззивно съдебно следствие, изслушване становищата на страните, извършване на цялостна служебна проверка на атакуваният съдебен акт, независимо от посочените в жалбата основания, въззивният съд е намерил жалбите на подсъдимия и неговите защитници за неоснователни, а тези на частния обвинител и граждански ищец и неговите повереници за частично основателни.

В постановеният съдебен акт съдът е обсъдил всички възражения на защитата срещу присъдата. Въззивният състав е споделил изводите на окръжните съдии относно квалификацията и авторството на деянието. По отношение на наложеното наказание втората инстанция е констатирала значително по-малко смекчаващи отговорността обстоятелства и допълнително е установила отегчаващи отговорността такива. Апелативният съд е посочил, че във вида и размера на увеличеното наказание от 8 (осем) на 12 (дванадесет) години "лишаване от свобода“ ще бъдат постигнати в пълен обем целите на специалната и генерална превенция, предвидени в чл. 36 НК.

В станалата част присъдата на първоинстанционния съд е потвърдена. Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец Павлина сумата от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева като обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъпното деяние.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.