След 13-часови дебати в рамките на два заседателни дни комисията по финанси одобри бюджета на Варна за 2024 г. Съветниците гласуваха с 21 гласа "за“, 2 – "против“ и 2 – "въздържал се“.

Макрорамката е в размер на 764,2 млн. лева, от които 338,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите 369,1 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 56,5 млн. лева.

За поредна година най-голям е делът на средствата за образование – 263,4 млн. лева, или 37,2% от общия бюджет. Те са с 23,9 млн. лева повече спрямо предходната година.

В проектобюджета за здравеопазване първоначално бяха заложени 38,8 млн. лева, но по време на днешното заседание средствата бяха увеличени с 1,8 млн. лева. Съветниците дадоха съгласието си 673 хил. лева да бъдат инвестирани в ремонтни дейности на материалната база на Клиниката по ортопедия и травматология към МБАЛ "Св. Анна – Варна“. С малко над 375 хил. лева от местната хазна ще бъдат покрити задълженията на Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. Около 670 хил. лева ще получат три диагностично-консултативни центъра във Варна. За обновяване на втория етаж на ДКЦ "Св. Иван Рилски“ в кв. "Аспарухово“ общината ще отдели близо 290 хил. лева, а за ремонт на част от покрива, на санитарни помещения и за подмяна на дограма на "ДКЦ III" в ж.к. "Владислав Варненчик“ – 220 хил. лева. За полагане на нова настилка на паркинга на ДКЦ "Чайка“ ще бъдат заделени 159 хил. лева.

С пълно единодушие  съветниците гласуваха 50 хил. лева повече за общинския инвитро фонд, като общата сума от 391 хил. лева става 441 хил. лева. Одобрено бе и увеличение на средствата за еднократни помощи за граждани с 40 000 лева, с което бюджетът за подпомагане на граждани за лечение става 228 хил. лева.

Съветниците гласуваха също промяна на Икономическата рамка на "Градски транспорт“. По предложение на групата на ГЕРБ средствата, предвидени за актуализация на заплатите в дружеството, бяха увеличени с допълнителни 1,4 млн. лева към първоначално заложените 3 млн. лв. С тях бюджетът за възнаграждения възлиза на общо 29,2 млн. лева. Предвижда се увеличението да е два пъти през годината – веднъж от 1 март и втори път – от септември, както и да е диференцирано за водачите и служителите на общинското дружество.

Във фокуса на финансовата комисия беше също Програмата за предпроектни проучвания и проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по бюджета за 2024 – 2026 г. Съветниците решиха да включат нови обекти на обща стойност близо 1,27 млн. лева за сметка на други, за които отпаднаха. Одобрени бяха 300 хил. лева за частично или пълно изменение на Общия устройствен план, 200 хил. лева – за проект за Мултифункционален комплекс в курорта Св. св. Константин и Елена, 100 хил. лева – за ПУП – ПРЗ за паркоустройство на територията около паметника на "Почивка“. В рамките на заседанието не беше одобрено предложението да се отпуснат 250 хил. лева за изработване на ПУП-ПРЗ за територията на Морската градина и местността Салтанат с оглед териториалната им защита.

От Програмата за предпроектни проучвания и проектиране на обекти временно бе извадена централизираната и интегрирана Геопространствена информационна система, за чието изработване бяха заложени 4,2 млн. лева. Планът за устойчива градска мобилност на община Варна на стойност 600 хил. лева също отпадна от списъка.

Бяха одобрени предложения на групата на ПП "Възраждане“ за ремонт на спортни бази, както и за създаване на общински  младежки и детски културен фонд.