Предстои увеличение на средствата за действащия в Кюстендил Общински фонд за асистирана репродукция, предаде репортер на "Фокус“. Това става ясно от направеното предложение за промяна в действащия  Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил.

Самият правилник е в сила от 2013 година и е изменян три пъти през годините. Предвидено е да бъде изменен само един от текстовете в нормативния документ. Сумата, отпускана до момента на семейства и двойки за финансово подпомагане, е в размер до 3000 лв. Те се дават на всеки одобрен заявител, за който през същата календарна година не са отпускани средства от Център "Фонд за асистирана репродукция" за същата процедура.

Предложението е тази сума да бъде увеличена с до 5 000 лева.

В мотивите за промяната се посочва, че в бюджета на Община Кюстендил за 2024 година са определени 50 000 лв. за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. С увеличаване на финансовия ресурс от 3 000 лв. на 5 000 лв. ще се постигне покриване на значителен дял от реалните разходи кандидатствалите кандидати за финансиране на дейности по асистирана репродукция, поради значителния ръст в цените на лекарствата и специализираните консумативи на репродуктивните клиники.