В Областния информационен център в Шумен се проведе среща с медиите, относно разясняване на дейностите по новия подход за финансиране на общините по т. н. "Концепции за интегрирани териториални инвестиции".

Специалистите от центъра обясниха, че от кандидатствалите седем концепции от областта, са утвърдени шест, а в три от тях Община Шумен е водещ партньор.

Одобрени на първия етап "Административно съответствие и допустимост“ са следните концепции: "Създаване на съвременни туристически продукти“ (в партньорство с Община Каспичан), "Внедряване на технологични решения за интелигентна градска среда“ и "Намаляване на вторичното разпрашаване“.

На сайта на Община Шумен е обявено началото на публичното обсъждане на концепциите. Резюмета и презентации са достъпни в раздел "Обществено обсъждане“.

Технологично, процедурата продължава със събиране и обработка на мнения от заинтересовани лица и страни за обратна връзка от общественото обсъждане и последващо разглеждане на концепциите по същество. Финалният етап е за кандидатстване с проекти към управляващите органи на съответните оперативни програми.