Разградските деца откликнаха с въодушевление и хъс на най-новото предизвикателство, отправено им от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви към Община Разград. 120 деца и възрастни се впуснаха по загадките на "Вътрешен глас“ – Пловдив на 13 и 14 юни 2024 г. Те създадоха нови приятелства и научиха много за родния град, както им препоръча при откриването на събитието госпожа Елка Неделчева, председател на МКБППМН и зам.-кмет на Община Разград.

Първата РазГРАДСКА игра може да бъде изиграна още стотици пъти, като молбата към участниците е да не разкриват на следващите отбори локациите и малките тайни по разрешаване на ребусите, анаграмите, пъзелите и логическите задачи. Секретарят на МКБППМН госпожа Диана Господинова ще съдейства на училища, класове или дори приятелски групи, които искат да я изиграят до края на юни. След това играта отново може да бъде отворена при заявка през новата учебна година, съобщават от общината.

При разработване на играта Комисията възложи на авторите да включат в нея градски обекти, свързани със семейни, културни, общностни ценности и традиции. Юридическата грамотност на участниците бе повишена като трасето на играта премина през няколко институции, свързани с противообществените прояви и опазването на закона (които няма да разкриваме). Играта е подходяща и може да се играе за патронните празници на училищата, защото сплотява класовете и запознава с историята на града. Особено подходяща е обаче за младежи на границата на пълнолетието защото повишава ориентацията не само в родния град, но и в света на възрастните с неговите институции и нови отговорности.