Книгата "Непознатите писма на Райна Попгеоргиева“, дело на д-р Ивета Рашева ще бъде представена на 3 март от 14:00 ч. в сградата на Музея на Възраждането във Варна.

Д-р Рашева разказва за 34 оригинални писма от фонда на Българския исторически архив в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий“, чрез които добиваме представа за годините, прекарани от Райна Княгиня в Русия и за различни премълчавани факти. Виждаме я като "осиновителка" на 32 сирачета от Панагюрище в Москва, спомоществователка за закупуването на църковна утвар за родните места. Четем за низвергването ѝ от социума и трудното ѝ завръщане към учителстването в България, за зараждащата се любов между нея и Васил Дипчев. Поднесена по интересен начин, книгата е ценно издание, което ни прехвърля в епоха на преходи и изграждане на възродената българска държава.