Удължава се срокът за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Със свое решение Общински съвет-Стара Загора на 11 март откри процедура за определяне на 13 души - кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора, за попълване на списъка на съдебните заседатели при същия съд за предстоящия мандат 2024 г. - 2028 г.

Всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в Деловодството на Общинска администрация Стара Загора се приемат документите на кандидатите. Срокът за входиране на необходимата документация е до 22 май 2024 г. включително.

Желаещите трябва да са дееспособни български граждани, както и да отговарят на следните изисквания: да са на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в Община Стара Загора, попадаща в рамките на съдебния район на Районен съд Стара Загора; да имат завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания.

Всички необходими критерии са публикувани в секция Обявления на Общински съвет в официалния сайт на Община Стара Загора.