Плевен е единственият град в страната не само с напълно обновен екологичен градски транспорт, но и изцяло климатизиран, което е сериозно предимство тези дни, когато страната е обхваната от високи температури и жеги, подчерта Община Плевен.

"Плевенчани и гостите на града ни имат предимството и удобството в най-горещите летни дни, както е в момента, да ползват обществен транспорт, в който температурите да не ни създават дискомфорт. Имаме редица примери от други части на страната, където имат проблеми с градския транспорт именно заради горещините тези дни“, коментира инж. Ангел Несторов, управител на общинския превозвач "Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Обновяването на градския транспортен парк в Плевен започна през 2014 г. с доставката на 40 тролейбуса по проект на Община Плевен "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Стара Загора и Плевен“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда". Следва изпълнението на проекта "Интегриран градски транспорт на Плевен" по схема "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Изградено е ново тролейбусно депо с капацитет 70 места, въведена беше система за управление на обществения транспорт, разширена и оптимизирана беше контактната мрежа, а съществуващата - реконструирана и подобрена.

С реализацията на проекта "Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г. бяха закупени още 14 нови тролейбуса и 2 сервизни машини, започна въвеждането на електронна система за таксуване, изградено беше видеонаблюдение на 16 ключови кръстовища в града. По следващ проект - "Утвърждаване на еколосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“, бяха доставени 14 нови електробуса и 14 зарядни станции за тях, което позволи разширяване на линиите в града и икономия на електроенергия чрез зареждането на електробусите на нощна енергия. Нещо повече - общинското дружество "Тролейбусен транспорт" изгради и нова фотоволтаична централа за собствени нужди, която според разчетите осигурява годишно 12-13 % от общата консумация на дружеството. Така градският транспорт на Плевен разполага с нови 54 тролейбуса и 14 електробуса, което го прави най-модерният, удобен и зелен в страната.

Отново с градския транспорт на Плевен е свързана и една от новите проектни идеи на Общината в качеството й на териториален орган и потенциален кандидат по Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027. Предложението предвижда доставка на електрически автобуси и зарядни станции за тях за обслужване и на малките населени места в общината, реконструкция на част от контактната мрежа, нови и ремонт на стари светофарни уредби, надграждане и на съществуващата система за видеонаблюдение.