С повишаване на температурите започна полагането на нова пътна маркировка по улиците в Ямбол. С приоритет се работи в районите около училищата и детските градини, както и на местата, по които има най-интензивен трафик на коли и пешеходци.

Постепенно ще се маркират и второстепенните улици. За булеварди, първостепенни улици и маркировка пред училища и детски градини, на изпълнителя е възложена технологията и вида на маркировката да бъде специализирана, студен пластик с висока светлоотразителност и трайност при мокро време.

Към момента Общинското предприятие "Комунални и обредни дейности“ оформя и клетките за паркиране на обновения паркинг на улица "Батак" до централния кооперативен пазар. Предстои да бъдат маркирани и всички останали новоизградени паркинги.

Припомняме, че през последните месеци бяха изградени нови и разширени паркинги в кварталите "Каргон“, "Златен рог“, "Зорница“, "Възраждане“, като са осигурени нови места за паркиране.

Пътната маркировка се обновява всяка година. Община Ямбол разполага с техника за полагане на пътна маркировка тип маркировъчна боя, която се полага по второстепенни и третостепенни улици от общинското предприятие.

Община Ямбол благодари на шофьорите за търпението и толерантността и ги призовава да спазват правилата, да преминават със съобразена скорост и повишено внимание през местата, на които се работи!