От 25.03. до 28.03.2024 г. Трето ОУ "Иван Вазов", Берковица, бе партньор в програма за мобилност по НП "Иновации в действие".

Партньори по програмата бяха също ПГТКИ - София и ПГМХТ - Плевен.

Домакин бе иновативното училище Второ СУ "Никола Йонков Вапцаров" в Монтана.

От Трето основно училище "Иван Вазов" в тази мобилност взеха участие шестима ученици: Цветияна, Вирджиния и Гергана от 7.a клас и Петя, Венелин и Кристина от 5.а клас и двама педагогически специалисти: зам. директора Б. Петрова и учителката И. Игова.

Обменът се състоя в рамките на национална програма "Иновации в действие", която има за цел чрез партньорство между различни училища да подкрепи разработването, трансфера и въвеждането на добри практики.

Под ръководството на зам.-директора Боряна Петрова учениците от 7. "А" клас: Вирджиния Еленкова, Цветияна Илиева и Гергана Лазарова показаха презентация с част от реализираните през учебна година иновативни практики, а именно бинарни, интердисциплинарни уроци и проектно-базирано обучение. Представиха и част от дейностите на Ученическия съвет към училището.

Презентацията впечатли директори, учители и ученици.

Домакините от Второ СУ "Никола Йонков Вапцаров" проведоха различни иновативни практики, които всички гости наблюдаваха с интерес.

Това е третото участие на Трето ОУ "Иван Вазов" в НП "Иновации в действие".

В рамките на тази програма училището получава възможност да сподели своите иновативни практики и да черпи идеи от иновативните практики на другите училища - участници, като по този начин ние продължаваме да развиваме своята визия за училището, основаваща се на съчетаването на традиционните за българското образование принципи на взискателност в ученето и търсене на нови включващи и практически насочени форми на обучение за постигането на по-качествено образование.