Във Велико Търново се проведоха тематичните финали на проект "Аз мога да строя - DELECTO“ на Камарата на строителите в България, подкрепен и от други браншови организиции. Участваха 62 ученици, разделени на 13 отбора. Те представяха строителните гимназии от осем града – Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Велико Търново, Пазарджик, Хасково и Монтана

 

Проектите на учениците бяха реализирани в няколко тематични категории:

"Реставрация“

"Споделено пространство“

"Сграда тип "Павилион“

"Модерна жилищна сграда“

В категорията Сграда Тип "Павилион“ на първо място журито оцени проекта на екип "Viola“ от гр. Бургас. Това са петима ученици от 11 "Д“ клас на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Колю Фичето“ - Станислава Тодорова, Йоана Бангева, Йоан Добрев, Анита Стайкова, Никол Казакова, Светла Маноилова, с консултант арх. Михаил Михов от екип "Развитие“ на Община Бургас.

Техният проект, по който работят повече от 4 месеца, представя идеята им за "Павилион на неограничените възможности“, в който да бъдат разположени галерия, зали за срещи, зала за научни презентации, библиотека, както и пространство за почивка и развлечение на втория етаж , който представлява открита тераса. Проектът представлява сграда, тип павилион, на две нива в геометрична форма, предвидена за разполагане в открита паркова среда.

Всички екипи се класираха за големия финал на Инициатива "Аз мога да строя - DELECTO“, който ще се проведе на 30.05.2024 г. в гр. Пловдив.

Комисията, оценяваща екипите, беше в състав:

1. доц. Венцислав Стоянов – преподавател във ВСУ "Л. Каравелов“ – Председател на Комисията

2. Уста Дарин Божков – Единственият титулуван "уста“ В България

3. арх. Стефан Цонев – Председател на САБ Северен Централен регион

4. Венцислав Дончев – Председател на КСБ ОП В. Търново

5. гл. ас. Д-р инж. Арх. Антон Гороломов – преподавател във ВСУ "Л. Каравелов“

6. инж. Клара Калудова – учител в СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен

7. Владислав Кънчев – член на УС на КСБ ОП Пловдив.