В СУ "Отец Паисий "- гр. Смолян се проведоха щафетни игри, посветени на Световния ден на физическата активност с мото "Движението - това е здраве". В надпреварата участваха учениците от трети до пети клас. Организатор и водещ на състезанието бе Катя Соколова, учител по физическо възпитание и спорт. Това съобщи секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева.

Мероприятието се осъществи по инициатива на РЗИ- Смолян с представители Радка Лазарова и Деница Иванова в сътрудничество с МКБППМН към община Смолян, която осигури отборните награди за участниците.

За организаторите бе радващо, че участниците се включиха с ентусиазъм в игрите и показаха спортен дух, добра физическа подготовка и толерантно поведение, посочи още Алексиева.