В район "Северен" организират допитване за именуване на улица в жилищен парк "Марица - Север".

В срок до 15.03 гражданите може да изпращат своето мотивирано предложение на info@severen.plovdiv.bg.

Улицата започва от бул. "България" и завършва до Центъра за временно настаняване, разположен до река Марица.

Изискването е предложените имена да не са свързани с тоталитарни идеологии, с прояви на геноцид или на дискриминация, както и с имена на живи лица.

Със свои предложения могат да участват всички пловдивчани.