Община Пловдив обяви обществена поръчка за почистване на плевели, храсти и дървета в траурните паркове в Пловдив. Към дейностите е добавена и санитарна сеч на растителността, предава "Фокус".

Обществената поръчка е с прогнозна стойност до 70 000 лева без ДДС. Крайният срок за участие е до 3 юни включително, а на 4 юни в 14 ч. ще бъдат отворени офертите.

Дейностите включват премахване на треви (рязане, косене),  премахване на храсти (рязане) с храсторез, премахване на дървета и клони (рязане) с моторен трион, премахване на дънери (изкореняване), премахване на дънери (изкореняване) – механизирано, премахване (рязане) на клони на дървета с автовишка, раздробяване и извозване на отпадъците.

Почистването на растителността ще се прави във всички траурни паркове в града - "Централен“, "Север“, "Южен – Драганови гробища“, "Прослав“ и "Коматево“. При избора на изпълнител ще се оценява качеството на досегашната работа на кандидатите и предложената цена в съотношение 50:50.  

Участниците в процедурата трябва да са изпълнявали дейност с предмет, идентичен или сходен с тези на обществената поръчка, за която се подава оферта, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под "сходен“ предмет  следва да се разбира извършване на услуга по почистването – едновременно ръчно и механизирано на гробищни паркове включително раздробяването и транспортирането на получените отпадъци.