"Църковното строителство и архитектура по българските земи през XV-XVIII век“ разказва новата книга на от Регионалния исторически музей във Велико Търново проф. Хитко Вачев. Официалното представяне на изданието ще е на 12 декември /вторник/ от 17:30 часа и ще се състои в Регионалната библиотека "Петко Р. Славейков“, предаде кореспондент на "Фокус“.

Монографията е първото в българската историческа, археологическа и изкуствоведческа научна литература изследване, посветено на православното храмово строителство и архитектура в българските земи от ранните векове на османското владичество.

Книгата е с обем от 472 страници и съдържа 118 чернобели и 32 цветни илюстрации.

Представени са подробни сведения за строителството на функциониращите през разглеждания период 381 митрополитски, епископски, селищни и гробнични храма, разположени в 203 населени места. Специално място е отделено на историческото развитие на установените от това време 210 действащи манастира. Всичко това е разгледано на фона на историческите сведения за Търновската митрополия с подведомствените епископии Червен, Ловеч, Преслав, Враца, Видинска, Софийска, Кюстендилска, Самоковска, Мелнишка, Пловдивска, Смолянска, Одринска, Несебърска, Созополска, Варненска, Силистренска митрополии и Агатополската епископии.

В отделна глава са проследени етапите и особеностите в архитектурното развитие на основните типове храмове – еднокорабни и триконхални църкви и псевдобазилики.

Монографията е снабдена с подробен каталог на всички изследвани паметници и е посочена съответната научна литература.

Авторът и монографията ще представи проф. д-р Красимира Мутафова от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий“.