На 8.4 млн. лв. възлизат приходите от нощувки на граждани през март 2024 на територията на област Пловдив, научи "Фокус" от данните на Националния статистически институт.

Българските граждани са оставили в областта ни 6.8 млн. лева, а чужденците - 1.6 млн. лева.

В сравнение с март 2023г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 22.2%, съответно от български граждани - с 24.8%, а от чужди граждани - с 12.3%.

През март 2024 г. в областта са функционирали 239 места за настаняване. Броят на стаите в тях е 6.3 хил., а на леглата - 12.6 хиляди.

В сравнение с предходната година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 5.3%, а леглата в тях се увеличават с 4.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 112.4

хил., или с 11.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 18.0 хил. - от чужди граждани.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 69.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от български граждани те са 36.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.7% от нощувките на чужди граждани и 36.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване тези дялове са съответно 5.8 и 26.8%.

Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани във всички места за настаняване в областта през март 2024 г. е 2.0.

Най-много гръцки граждани са посетили област Пловдив, следвани от гости от  Турция, Германия и Италия.

За тази година пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличават спрямо март 2023 година с 13.5% и са 55.9 хиляди. Относителният дял на българските граждани е 83.9% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях са нощували в местата за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки.

Пренощувалите чужди граждани са 9.0 хил., като 70.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март е 29.6%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 39.0%, следвана от тези с 3 звезди - 28.3% и с 1 и 2 звезди - 21.8%. Заетостта на леглата се увеличава спрямо март 2023 г. с 2.3 процентни пункта. Увеличение има в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 2.5 процентни пункта, в местата за настаняване с 3 звезди - с 2.2 процентни пункта и при тези с 4 и 5 звезди - с 3.2 процентни пункта.