Заповядайте на традиционния "Детски фестивал на знанието и движението –Пловдив 2024, който тази година ще се проведе на 1-ви и 2-ри юни. Организатори за пета поредна година са НБ "Иван Вазов“, Асоциация за социална, здравна и правна помощ, Съвместно командване на специалните операции и Клуб за планинско-приложни спортове "Агарта“.

Фестивалът се посвещава на Международния ден на детето и има за цел да провокира децата, освен да придобиват знания чрез четене, да се запознаят и със здравословния и активен начин на живот, разумното и безопасно пребиваване сред природата.

По време на събитието децата ще имат възможност да се запознаят с дейността на различни държавни, общински и неправителствени организации и структури, чиято дейност е ангажирана с туризъм, екология, спорт, действия по спасяване и по превенция на аварийни ситуации в планината, с оказване на долекарска помощ, с организиране на хуманитарни и общественополезни акции и др.

Поканата остава отворена и всяка организация, правителствена или неправителствена, която има желание за участие, може да го заяви в срок до 30 май 2024 г. Участието във фестивала не е обвързано с такса.

Програма: 1 и 2 юни, от 10 до 16 часа. Мероприятията ще се провеждат едновремнно в следните локации: Цар Симеоновата градина; Виенския павилион; стената на НБ "Иван Вазов"; подножието на Бунарджика; Фоайе на НБ "Иван Вазов".

* На западната стена на Библиотеката ще се провежда изкачване на висока сграда по алпийски способ.

* В подножието на Бунарджика, в близост до църквата "Св. св Петър и Павел“ ще се провежда скално катерене.

* Дейността на институции и организации, свързани с туризма; екологията; опазването на околната среда; спорта; долекарската помощ; планинското и аварийното спасяване; пожарната и аварийна безопасност и др. ще са локализирани в Цар Симеоновата градина и в Библиотеката.

* Организирано е рисуване по алеите на Цар Симеоновата градина.

*Деца под 18 години ще се допускат до алпийската част от програмата при писмено съгласие на родител и след запознаване на същия с правилника за катерене. Правилникът ще бъде поставен на видно място и на двата пункта за катерене, на които инструкторите ще отговорят на всички възникнали въпроси.

*До проявата не се допускат организации с политическа, расова и религиозна насоченост.