Община Габрово ще превърне теренът до новата църква "Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских" в нов парк за габровци.

Територията, разположена срещу училище "Св. Св. Кирил и Методий", която от запад граничи с бул. "Могильов", а от юг с ул. "Напредък" и храма, ще стане ново зелено пространство за физическа активност, общуване, отдих, игра и забавления на открито за деца и възрастни.

Паркът включва алейна мрежа, зелени площи, кътове за отдих с парковото оборудване и обзавеждане, площадки за игри и спортни занимания, включително система за осветление  и видеонаблюдение, места за прилежащо паркиране по ул. "Петър Михов" и достъпна среда за  хора в неравностойно положение.

Предвидено е засаждане на нови дървесни видове на иглолистни и широколистни дървета и храсти, оформяне на цветни лехи и затревяване, поливна система, подземно събиране на отпадъците, площи, които ще предоставят възможност за осъществяването на събития.

Новият парк ще има няколко зони. В тази за обществено обслужване ще бъде създадено уютно пространство с кафене с панорамен изглед към сърцето на парка. В детската зона са проектирани две площадки за деца от 0-3 год. и от 3- 12 год. Площадката за най-малката възрастова група ще бъде в непосредствена близост до кафенето. Площадката за по-големи деца ще предлага възможност за игри и приключения. Обектът е одобрен за финансиране от Инвестиционната програма към държавния бюджет с прогнозна стойност около 2 800 000 лева.

До края на месеца Общината ще обяви обществената поръчка за избор на изпълнител.