Напълно обновен е театъра в Димитровград чрез извършените дейности по проект Проект "Основно обновяване на Драматичен театър "Апостол Карамитев", гр. Димитровград. Това отчетоха на заключителна пресконференция днес кметът на общината Иво Димов и ръководителя на проекта Тихомир Гочев.

"Това е най-мащабният и цялостен ремонт извършван в театъра от създаването му и резултатите от него ни изпълват с гордост. След двегодишния период, в който реализирахме множество дейности по проекта и преминахме през много перипети днес можем да отчетем една прекрасно свършена работа.  Резултатът естетически радва окото и димитровградчани вече ще могат да се радват на един напълно обновен театър, в който да се чувстват прекрасно.", каза кмета Иво Димов на пресконференцията.

Той поздрави екипа по проекта за добре свършената работа и допълни, че поради високата категория на обекта е имало множество съгласувателни процедури, които са наложили удължаването на сроковете на работа, но крайният резултат е впечатляващ. Димов сподели, че в края на месец юни предстои и приемането на обекта от държавна приемателна комисия, следва летния почивен сезон на театрите и в началото на месец септември се планира официалното откриване на театъра. Общата стойност на проекта е 2 412 454,33 лв., от които 2 044 286,33 лв. са безвъзмездна финансова помощ от ОП "Региони в растеж" и 368 168 лв. – финансов инструмент.

"Извършихме цялостен ремонт на съществуващия театрален салон. Премахнати са овехтелите театрални столове, като са подменени с нови, в съответствие с изискванията за достъпна среда и нормите за осигуряване на безопасност при пожар. Подменена е старата дървена ламперия и е изградена нова предстенна акустична обшивка от акустични панели и вата. По пода на залата и балкона е положен износоустойчив мокет с тефлонова нишка срещу петна и замърсявания. Старите амортизирани стъклени осветителни тела по тавана на залата са подменени с нови стъклени глобуси. Изцяло реставриран е централния архитектурен елемент с петолъчка на тавана. Подчертани са съществуващите гипсови елементи в залата, като са монтирани допълнителни канелюри. Подменено е сценичното осветление при залата и сцената и са използвани енергоспестяващи крушки с цел понижаване консумацията на електроенергия в целия театър. Монтирани са професионални осветителни тела за сценично осветление, които се управляват чрез новия пулт за управление, монтиран в кабина осветител. Изградена е модерна система за електроакустична система в зрителна зала, като апаратурата е съобразена с нуждите за водене на театрални постановки. Ремонтирана е цялостната конструкция на сцената, като са подменени водещи елементи, метална конструкция, задвижващ механизъм и управление на въртящия кръг. Подменено и обработено е дървеното дюшеме и е положен нов подов сценичен килим. Подменени са задвижващите и водещите механизми на сценичните чиги и са монтирани нови, както и осветителна ферма в дъното на сцената.  Проекта е съобразен изцяло с осигуряването на достъпна среда за пребиваване на зрители с нарушени двигателни функции. Централното фоайе и коридорите към сцената
© Община Димитровград
и балкона са обновени с нова настилка от мрамор, стените са шпакловани и боядисани и е монтирано димируемо осветление, което подчертава и завършва архитектурния облик на сградата. Изградени са нови посетителски санитарни възли, отговарящи на съвременните санитарно-хигиенни изисквания. Обособена е гардеробна, на мястото на старата осветителна кабина, като се изгражда нов плот, зад който е разположена стена със стенопис на Апостол Карамитев. Ремонтирани са основно и помещенията предвидени за гримьорни, репетиционни, складове за костюми и архиви. Изградени са изцяло нови и модерни системи за вентилация и климатизация, за видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене и аварийно оповестяване на територията на цялата сграда.", отчете детайлно работата по проекта неговия ръководител Тихомир Гочев.

Изключително задоволство от свършеното и резултатите от ремонта сподели и директора на ОТД "Апостол Карамитев" Димитър Атанасов. Той каза, че вече общинския театър има създадени две собствени детски представления и едно за възрастни. С множество собствени продукции и трупа, както и гостуващи постановки, обеща да насити програмата на новообновения салон на Мелпомена, неговият директор.

В пресконференцията участваха още представители на фирмата-изпълнител "Каро Трейдинг" ООД г-н Тихомир Димов и на фирмата по одита на проекта "Явор Анастасов" ООД Явор Анастасов, както и екипа по проекта. След приключването на пресконференцията медии и гости разгледаха на място в театъра извършените по проекта дейности на салон, фоайе, помещения и зали.