Във връзка със задължението на училищата от област Сливен и на Регионално управление на образованието - Сливен да провеждат целенасочена информационна кампания за възможностите за избор на профили и специалности от професии, насочена към седмокласниците и към техните родители, в гр. Сливен традиционно се провежда Панорама на образованието. Тази година тя ще се състои в сряда, 26 юни 2024 г., от 10,00 до 16,00 часа в двора на ОУ "Христо Ботев" - Сливен.

Панорамата представя сливенските профилирани и професионални гимназии, както и средните училища, които ще извършват прием след основно образование за учебната 2024/2025 година. Целта на Панорамата е да подпомогне ориентацията на завършващите основно образование в област Сливен и да ги информира за предлаганите възможности за обучение по профили и специалности от професии. Във форума са поканени да участват Инженерно - педагогическият факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София и Филиалът на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в Сливен.

За да бъдем полезни на седмокласниците и на родителите им, в раздел "Прием“ на електронната страница на РУО – Сливен своевременно ще публикуваме документи и материали, отнасящи се до държавния план-прием и реализацията му. Очакваме при възникнали въпроси учениците да бъдат консултирани точно и компетентно в училищата, в които се обучават, но могат да се обръщат за съдействие и към училищата с държавен план-прием, както и към РУО – Сливен.