Проведе се традиционното пожарно-тактическо занятие на територията на "Напоителни системи“ ЕАД - на стената на язовир "Цонево“. В мащабно мероприятие взеха участие служители и техника от сектор СОД - Варна, РДПБЗН - Варна, ОЦ - Варна, ДФ към община Дългопол, РСПБЗН - Дългопол и представители на домакините – "Напоителни системи“ ЕАД.

В занятието бе използвана различна техника: пожарни автомобили - 2 бр., лодка с извънбордови двигател - 1 бр., хидро модул за отводняване с голям капацитет - 2 камиона с 3 хидро помпи, с възможност за изпомпване на 20 м3 в минута -  общо 60 м3 в минута, линомет, пътни превозни средства на ДФ към община Дългопол.

Броят на участници бе 25 човека. Гост на учението бе и кметът на община Дългопол - г-н Георги Георгиев, който обсъди със старши комисар Тихомир Тотев - директор на РДПБЗН - Варна, възможности и алтернативи за още по-добро взаимодействие между ДФ към община Дългопол и РДПБЗН- Варна, за защитата на жителите на общината от бедствия.