По нови цени ще работят такситата във Варна от 1 май. Общинският съвет одобри искане на превозвачи за актуализация на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Предложението беше прието с 38 "за“, 1 – "против“ и 1 – "въздържал се“.

Минималната дневна тарифа се повишава на 1.30 лв., а нощната – на 1.50 лв. В момента цените са съответно 1.05 лв. и 1.15 лв.

Максималните тарифи остават непроменени. Дневната се запазва 2 лв., а нощната – 3 лв. за километър пробег.

Актуализацията е аргументирана с увеличението на минималната работна заплата – с 31% спрямо 2022 г., както и с поскъпването на резервните части и по-високите цени за труд в автосервизите.

Сред точките в дневния ред бе и предложението група в местния парламент да може да се формира и от трима съветници, а не както е сега – от четирима. То обаче не бе прието от мнозинството.