Разкриване на нова магистърска програма за съвместно обучение на студенти в областта  на автотехническите експертизи и застраховането, обсъдиха тези дни ръководствата на Техническия университет – Варна и Стопанската академия "Д. Ценов“ Свищов. На нея присъстваха проф. д-р Драгомир Пламенов, Ректор на ТУ - Варна, доц. д-р инж. Мария Маринова, Заместник-ректор "Учебна дейност", доц. д-р инж. Радостин Димитров, декан на Машинно-технологичен факултет и проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия "Д. Ценов“, Свищов, доц. д-р Румен Ерусалимов, вр. ид. заместник-ректор "Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение".

Въководствата на двата  университета обсъдиха възможността за разкриване на нова магистърска програма за съвместно обучение на студенти в областта  на автотехническите експертизи и застраховането. Подробно бяха разгледани всички стъпки по изпълнение на изискванията на чл. 42 а от ЗВО за подписването на споразумение, както и конкретни предложения относно начина на организиране на подобно обучение.

Двата университета декларираха готовност за съвместна дейност, като бяха набелязани и конкретни срокове по реализиране на бъдещата магистърска програма.

Срещата премина в изключително позитивен и конструктивен дух, като на финала участниците единодушно се обединиха около идеята, диалогът активно да продължи в името на ползотворното сътрудничество.