Годишна конференция събра граждани от третата възраст в Шумен. Събитието се организира от "Съюз на пенсионерите 2004". Почетни гости бяха проф. Христо Христов - кмет на Шумен, Ася Аспарухова председател на Общинския съвет и Светослава Хайнова зам.-кмет по "Социална политика и здравеопазване".

Събитието уважиха и д-р Емилия Станчева директор на Националния осигурителен институт- Шумен и Георги Миланов директор на Дирекция социално подпомагане.

Конференцията откри председателят на Съюза на пенсионерите в Шумен Анка Янкова, която предложи в началото на срещата с едноминутно мълчание да бъдат почетени починалите пенсионери от COVID-19.

Кметът проф. Христов поздрави присъстващите с думите: "Наричат ви хората от третата възраст, но това е само символично. За мен вие сте хора в своята златна възраст. Време, в което знаете откъде идвате и докъде бихте могли да стигнете“. 

Конференцията продължи с анализ на значимите събития в календара на Съюза за изминалата година. Бяха отчетени трудностите и предизвикателствата в работата на обединението, както и обсъдени предложения за нови дейности.