Активната инвестиционна дейност в обхвата на тепетата нарушават екосистемата и застрашават тези уникални геоморфоложки образувания, алармират общинските съветници Калин Милчев и арх. Костадин Палазов. От името на двамата е внесено официално питане до кмета Костадин Димитров и се настоява още на следващото заседание на пловдивския общински съвет да се получи писмен отговор, предава "Фокус".

Съветниците питат какви мерки са предприети за изпълнение на Плановете за управление на природните забележителности, как се гарантира комуникационното обслужване на зоните, как се осигурява защитата на сиенитните скали и какви грижи се полагат за защита на флората и фауната. 

Специално припомня, че на Данов хълм, Младежки хълм и Хълма на освободителите са забранени всякакви видове дейности, с изключение на паркови и ландшафтни дейности, тъй като са защитени зони.