Районен съд – Хасково бе разгледано в разпоредително заседание наказателно дело от общ характер № 159 / 2024 г., внесено с обвинителен акт от Районна прокуратура – Хасково по отношение на Я.Х.И. на 40 г. /български гражданин/, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство по описа на РУ "МВР - Хасково“, за това, че на 06.04.2022 г. в гр. Хасково е причинил лека телесна повреда на медицински специалист М.Х.А. – медицинска сестра в Център за спешна медицинска помощ гр. Хасково, при изпълнение на службата й, изразяваща се в причиняване на страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4 вр. чл. 130, ал. 2 от НК.

Съдът, след даване ход на делото и изслушване на становищата на страните, се произнесе по въпросите по чл. 248, ал.1 и ал. 2 от НПК, като прие, че не са налице основания за прекратяване на наказателното производство или за спирането му, а на досъдебното производство не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, налагащи връщане делото на държавното обвинение за тяхното отстраняване. В съдебното заседание бе представено постигнато споразумение между представителят на РП – Хасково и защитника на обвиняемия.

Районен съд – Хасково одобри така постигнатото споразумение, като определи на обвиняемия Я.Х.И. наказание "Лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.