Административният съд отхвърли като неоснователна подадената жалба от Стефан Сабрутев – кандидат за кмет на община Смолян от Движение "Нашият град“, срещу решение № 160-МИ/06.11.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Смолян за избора за кмет на Смолян Николай Мелемов. Това сочи решението на съда, предаде репортер на "Фокус“.

Причината за жалбата бе малката разлика между двамата кандидати от едва 149 гласа в полза на Мелемов, както и допуснати, според жалбоподателя нарушения по време на изборния процес.

В продължение на четири дни миналата седмица делото се гледа от председателя на Административния съд в Смолян, Игнат Колчев. Той лично огледа повторно всички близо 13 000 бюлетини, от които имаше едва 4-5 бюлетини с неправилна преценка. Той е изгледал и близо 60 видеозаписа на сайта на Общинската избирателна комисия, които не са установили твърдения по жалбата.

Посочените по време на процеса твърдения, свързани с домовете в Петково, Ровина и Фатово за извозване на домуващи да гласуват, също не са установени. При гласувалите 506 лица, записани допълнително списъците под черта, също няма нарушения. Стана ясно, че по-голямата част от тях са гласували с декларация и са членове на Секционните избирателни комисии, а останалите са служители на Областната дирекция на МВР, които са охранявали избирателните секции.

В решението се посочва, че съдът счита, че в процеса на провеждане на втори тур от избора за кмет на община Смолян са били допуснати доста на брой нарушения, които в крайна сметка не са повлияли в посока да не може да бъде установена волята на избирателите. Следва да се има предвид, че предпоставките по коментираното Решение № 13/28.11.2013 г. на КС, по КД № 14/2013 г. следва да се установят при условията на кумулативност, а не алтернативно.

При тези съображения съдът счита, че нито едно от допуснатите нарушения не е довело до окончателен резултат във вота, който би бил променен ако това нарушение не бе допуснато.

Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок, считано от съобщенията на страните.