Административен съд (АС) – Видин обяви за недействителен избора на кмет на видинското село Слана бара,  избран на първи тур на местните избори м.г., предаде репортер на "Фокус“. В съдебно заседание съдът извърши повторно преброяване на всички бюлетини и оглед на изборните книжа от секцията в село Слана бара, Община Видин, съобщават от пресцентъра на АС. При огледа и преброяването на всички бюлетини от секция 050900120 в съдебно заседание се установи, че действителните и недействителните бюлетини за двамата кандидати с № 66 и № 70 не отговарят на посоченото в секционния протокол на конкретната секция, уточняват в съобщението от съда.

Установените разлики в приетите за действителни, респективно за недействителни бюлетини от комисията са малки, но с оглед обстоятелството, че за избран на първи тур се приема, съгласно разпоредбата на чл.452,ал.3 от Изборния кодекс кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове се оказва, че различията, макар и минимални оказват влияние на крайния резултат, е посочено в решението на съда.

Вместо да бъде обявен за избран кандидатът на местна коалиция (МК) СДС (НДСВ, Новото време), като такъв получил повече от половината действителни гласове на изборите за кмет на кметство с. Слана бара, е следвало да бъде насрочен втори тур, тъй като се оказва, че никой от кандидатите не е избран. За втория тур е следвало да бъдат допуснати кандидатът Т.И. на МК СДС (НДСВ, Новото време) и кандидатът Г.М на Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България“, пише в съдебния акт на АС-Видин.

Установените съществени нарушения, пряко засягат волята на избирателя и се отразяват на крайния изборен резултат, поради което следва изборът, обективиран в оспореното решение да бъде обявен за недействителен и да бъдат проведени нови избори за кмет на кметство село Слана бара, община Видин е записано в решението на АС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

ВАС отмени решение на Административния съд - Видин, с което беше отхвърлена жалбата на Георги  Миладинов като кандидат за кмет на кметство Слана бара, против решение на Общинската избирателна комисия във Видин, с което е обявен и избран друг кандидат за кмет на кметството, за което съобщи "Фокус". Касационната инстанция върна делото за ново разглеждане от друг състав, насрочено бе ново дело и извършено преброяване на изборните бюлетини, за да се стигне до горното решение и обявяване за недействителен избора на кмет на видинското село Слана бара.

 

.