Софийският градски съд е изменил мярката на Петър Тодоров, обвинен за катастрофата на ул. "Гурко" от "задържане под стража" в "домашен арест с проследяващо устройство" на 1 февруари 2024 година. Определението не е протестирано от прокуратурата и е влязло в сила след изтичане на законовия срок, съобщиха за "Фокус" от съда.

Ето основните мотиви за изменение на мярката:

"Настоящият съдебен състав приема, че по отношение на обвиняемия Петър Тодоров не е налице реална опасност от укриване. Това е така предвид обстоятелството, че същият е лице с установена самоличност, местоживеене, със семейни и социални връзки, които го задържат трайно на територията на Република България. Спрямо обвиняемия Петър Тодоров и към настоящия момент съдът приема да е налице опасност от извършване на престъпление".

"Предвид изтеклия срок на задържане на Тодоров, който е в значителен размер от 5 месеца, единствено на характеристиките на престъпната дейност и на обществената опасност на деянието, е недопустимо да бъде обосновавано продължаване на задържането, на което и да е обвиняемо лице. От една страна това е така предвид обстоятелството, че подобно процесуално решение е допустимо единствено при първоначално определяне на мярката за неотклонение и в кратък срок след нейното първоначално постановяване, а от друга страна, и предвид това, че изтеклият срок на задържане всякога аргументира извод за намалена степен на опасност от извършване на престъпление на задържаното лице, освен ако такъв извод не се опровергава от събрани и приложени по делото доказателства. Настоящият случай не е такъв.“

"Към настоящия момент мярката за неотклонение "задържане под стража“ вече се явява несъответна /непропорционална/ за постигане целите, визирани в чл. 57 НПК. Необходимо е да бъде посочено и обстоятелството, че всяка мярка за неотклонение, включително и "задържането под стража“, е насочена към постигане на конкретно определени и законоустановени цели. Сред тези цели не са удовлетворяване на обществени нагласи, преодоляване усещането за липса на справедливост у обществото, чрез драстично ограничаване правата на лице,все още единствено заподозряно в извършване на престъпление.“