Пътно – транспортните престъпления и нарушения бяха днес тема на срещата – разговор на съдия Ивелин Борисов с учениците от XI А клас, специалност "икономика и мениджмънт“ от Варненска търговска гимназия "Георги С. Раковски“, с преподавател по право – г-жа Зорка Любчева.

Съдия Борисов запозна единадесетокласниците с това що е "административно нарушение“ и "престъпление“ и с разликата в степента на обществена опасност, и предвидените от закона санкции. Обществените отношения, свързани с транспорта и значимостта им в контекста на санкционната дейност на органите на реда, разясни магистратът. На това как започва административно – наказателното производство, на изготвянето и функциите на акта за установяване на административно нарушение и правото на възражение от лицето, на което е съставен актът, се спря в своето изложение съдия Борисов. Предвид възрастта на аудиторията и възможността им скоро да управляват МПС, магистратът се спря по-подробно на нарушения по транспорта, разясни разликата между ПАМ и административно нарушение. Съдия Борисов даде пример с лице, установено от органите на реда да управлява МПС, след прием на наркотични вещества и обясни, че това е престъпление, а не административно наказание. На видовете ПТП-та (пътно – транспортни нарушения) и наказателната отговорност на лицето, които ги е извършило, се спря магистратът.

При висока активност от страна на младите хора премина беседата. Те зададоха въпроси, които ги вълнуваха не само по темата, а и такива, свързани с работата на правораздавателните органи в страната ни. Какви са разписаните от Закона доказателствени средства за установяване на престъпление? Може ли, при направен видеозапис на нарушение на работното място, да се оспори този запис като доказателство и при какви случаи на какви места може да се поставят камери за видеозаснемане? Това бяха част от въпросите, на които изчерпателно отговори Ивелин Борисов, който е съдия в Административен съд – Варна, но преди това 8 години е работил като прокурор и има професионален опит както в административното правораздаване, така и в наказателните производства.

В края на срещата си с учениците, съдия Борисов се обърна към тях с апел, когато един ден станат шофьори, да го направят с пълното съзнание за отговорността, която носят към своя и към живота на останалите участници в движението по пътищата.

С покана към единадесетокласниците да посетят съда и с ръкопляскания в знак на благодарност от учениците към магистрата приключи днешната образователна среща.