Съдия Милена Стоянова встъпи в длъжност като председател на Районен съд (РС)– Видин, предаде репортер на "Фокус“. Вчера, председателят на Окръжен съд Видин – съдия Илия Илиев, официално подписа акта за встъпване в длъжност на новия председател на РС-Видин, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдия Стоянова бе избрана за председател на Районен съд – Видин, съгласно Решение от 23 април 2024 година. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, гласува единодушно с 9 гласа "за“ съдия Милена Стоянова, като обърна внимание на убедителното ѝ представяне, професионализма и дългогодишния ѝ опит.

Съдия Стоянова има над 24 години професионален стаж, от които 17 години юридически стаж като съдия в Районен съд – Видин, където правораздава и към момента. Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, подкрепиха съдия Стоянова и отбелязаха, че магистратът има добър поглед за организацията на дейността на съда и предлага адекватни решения. Мотивираха се с дадената ѝ от общото събрание единодушна подкрепа за нейните качества като компетентна, отговорна и справедлива, както и заявената подкрепа от председателя на Окръжен съд – Видин.

Основните приоритети на магистрата са усъвършенстване на добрите практики, постигане на още по-добри резултати в предоставяното срочно и качествено правораздаване, както и издигане на авторитета на институцията в обществото. Предвид това новият председател на Районен съд-Видин си поставя за цел да обезпечи равномерната натовареност на съдиите, като се предприемат мерки за редуциране на неоснователните самоотводи и отводи, да продължи изготвянето на ежемесечни справки за образуваните и приключени дела и  въведе ежемесечен мониторинг на делата, по които не са предприети процесуални действия, допълват от  пресцентъра на съда.

Съдия Стоянова, при встъпването си в длъжност, е акцентирала върху професионалната квалификация и мотивацията на съдии и съдебни служители и се е ангажирала да продължи практиката за съвместни тематични регионални обучения с участие на колеги от съседни съдебни райони, както и обсъждането на противоречивата съдебна практика и законодателните промени. Уповавайки се на професионалния си опит и жизнен път, познавайки в детайли работата на всяко едно звено в Районен съд-Видин, както и подкрепата на колегите и съдебните служители и силна лична мотивация, съдия Стоянова е обявила, че ще работи всеотдайно, както и досега, за да може институцията да продължава да бъде гарант за прозрачно, достъпно, безпристрастно и справедливо правосъдие.

Председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев и стария председател на Районен съд-Видин – съдия Даниел Цветков, пожелаха на съдия Милена Стоянова успешен мандат.