Съдебните лекари д-р Пламен Димитров и д-р Марина Митева участваха в XXVI-то издание на Световния конгрес на Международната асоциация по съдебна медицина. Това съобщават УМБАЛ "Канев" в официалната им Facebook страница.

Д-р Марина Митева коментира, кои са били важните теми, които са засегнати по време на конференцията. "Два са основните акценти, които са обсъдили експертите - новите възможности в поставянето на съдебно медицинската диагноза при случаи на внезапна сърдечна смърт. В повечето такива случаи причината за смъртта остава като необяснена и едниствено, чрез аутопсия може да бъде установена каква е тя. Но тези случаи са предизвикателство, дори и след извършването на такава, поради бързо настъпилата смърт, тъй като много често не е възможно да бъдат открити изменения по органите, които да дадат диагнозата, включително и при хистологично изследване. Тогава може да се прибегне до образни и молекулярни генетични изследвания, които дават възможност да се види, това, което съдебните медици не могат да открият с просто око. Чрез тези методи може да се установи заболяване, което е нямало никаква симптоматична изява, но става причина за смъртта."

Втората много важна тема, която е обсъждана на симпозиума е предприемането на стъпки за унифицирането на програмите за обучение по Съдебна медицина, за студенти и специализанти от страните на т.нар. ЕВропейско семейство. Това е изключително важно за развитието на специалността Съдбена медицина, както и на тези, които я избират и я практикуват, каза д-р Митева. Тя сподел, че са приедпрети сериозни действия в посока на това съдебните медици да могат да практикуват на територията на други европейски държави. Към момента това не е възможно, именно поради различията на обучението по тази специалност в тези държави.

Д-р Пламен Димитров и д-р Марина Митева, съвместно с д-р Янко Колев, президент на Международната асоциация по съдебни науки са представили разработка на два случая, на тема "Сложни комплексни самоубийства“. В презентацията се акцентира на това, колко е важно присъствието на съдебен лекар по време на оглед на произшествие и голямото количество информация и находки, които могат да бъдат събрани или изпуснати, при липсата на такъв експерт. В повечето случаи това се оказва решаващо при този вид самоубийства.

А през октомври д-р Димитров и д-р Янко Колев ще представят няколко интересни случая на Балканска академия по съдебни науки, която ще се бъде в Румъния. Целта е да се повдигне дискусия, за установяването на единен подход при работа.

През 2026 година България ще бъде домакин на Конференцията на Международната асоциация по съдебни науки, чийто президент е д-р Янко Колев.