Една от емблематичните, но само като име, а и сгради в центъра на Варна ще остане в историята. Това е Полиграфията, която е станала през годините нарицателно за целия район около обекта. На нейно място ще бъдат издигнати две нови сгради и търговски обекти, научи "Фокус" от инвестиционното намерение, в което пише: 

На основание чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, район "Одесос", Община Варна, ПРАВИ СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ: В дирекция "Устройство на територията" при район "Одесос" е постъпило искане с наш рег.№ ЕО-ОД-000719 ОД/03.06.2024 г. от РИОСВ – Варна, с информация за преценяване необходимостта от ОВОС за обект: "Изграждане на две жилищни сгради и търговски обекти“ в поземлен имот с идентификатор 10135.1506.841, с площ 1897 кв.м, НТП, "За друг обществен обект, комплекс“, бул.“Христо Ботев“ №3, район "Одесос“, гр.Варна, с цел обособяването на УПИ VII-841 "смесено предназначение“ и УПИ VIII-841 "смесено предназначение“, с възложители "Еврона“ АД и "Варна Дайвинг център“ ЕООД.

Всеки, който се интересува от проекта, който ще измени силуета на централна част на Варна, може да се запознае с информацията, представена от възложителя, всеки понеделник и четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. в сградата на район "Одесос" , ул. "Стефан Караджа" №30, гр. Варна и да изрази становище в деловодството на район "Одесос“ всеки ден от 8.00ч. до 17.45 ч.

Целият проект може да видите на: https://www.odesos.bg/odessos/arhive-web/docs/1506/1506_841-15-20231009095233.pdf

Сградата на Полиграфията не е паметник на културата. Той няма и архитектурна стойност. Самата сграда в сегашния й вид, дори загрозява едно от кътчетата на морския град, което може да се превърне в ново сити, коментират варненци.