Възражение срещу продажбата на 3/5-ти идеални част от общински имот внесоха в Общински съвет Пловдив живущите на пл. "Кочо Честименски“ №1. Протестът е срещу продажбата на общинските дялове в парцел от 449 кв. м., позволяващ строителството на 7-етажна кооперация в гъстонаселения район "Централен“ в Пловдив.

Недоумение у възразяващите буди защо с предложението до Общински съвет кметът Костадин Димитров предлага да се продаде 3/5 от парцела и с това да разреши строителството на нова висока сграда в гъстонаселен район, вместо общината да изкупи по-малкия дял на фирмата съсобственик.

Парцел от 445 кв.м., в центъра на града, може да се ползва за различни обществени нужди, смятат протестиращите. Съсобственикът - фирма "Херастрой“ ЕООД, е "водеща строително-проектантска компания със седалище в Пловдив, отличаваща се с висок професионализъм и непрекъснат стремеж към развитие“, както е записано в сайта на фирмата.

В раздел "Завършени проекти“, отново на сайта на фирмата, са поместени основно жилищни кооперации, което дава индикации за инвестиционните намерения на фирмата съсобственик. Предложението фигурира като точка 27 в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет Пловдив. Имотът е определен като "Урбанизирана територия“, зона "Жс“ с устройствени показатели: застрояване 70%, кинт 2, височина 15 м. или позволени 7 етажа с отстъпи за последните два. Цената на сделката, определена от лицензиран оценител, е 482 600 лв.

При тази оценка Община Пловдив би заплатила 178 000 лв., за да изкупи частта на съсобственика си и би спасила от презастрояване един от последните общински имоти, останали в центъра на града. Какво ще бъде решението на общинските съветници, ще се разбере на предстоящата сесия. Едно е сигурно - когато багерите започнат изкопните дейности, ще станем свидетели на поредните протести срещу презастрояването в града. Но тогава вече ще е късно. Възражението до Общински съвет е подписано от 81 човека, живеещи в близост до продавания от Община Пловдив имот.