Петима студенти от Технически университет - Варна се включиха по проект "Еразъм+", организиран от Фондация "Оренда". Той се реализира в две части: първата - на румънска територия (Букурещ), а втората - на българска (Варна).

Проектът "Гласувайте, моля!“ (Vote, please!) е по "Еразъм+" и е организиран от Фондация "Оренда" от България и Културна асоциация “Европейско ателие за изкуства" (Atelierul European de Artă) от Румъния в партньорство с Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето" на Сектор 6 в Букурещ.

Павел Петров - 4 курс, КСТ; Саша Ботева - 3 курс, ИНД; Аристотелис Кокинис - 1 курс, СМ; Преслав Ковачев и Самуил Стоянов - 2 курс, Киберсигурност се включиха активно в дейностите през изминалата седмица.

Те се срещнаха с представители и младежи от румънското общество, предизвиквайки гражданите на Букурещ да гласуват, да засилят и обогатят своите знания в сферата на политиката, защо е важно да се гласува и как правилно да се разпространява информацията от медиите.

Проектът насочва вниманието към социална ангажираност и активно европейско гражданство. Младежите ще развиват лидерски и инициативни умения, като посредством неформално обучение ще подкрепят осведомеността в общностите си. Обединени в група от 30 души, 15 от всяка държава, те проведоха мобилен лагер в Букурещ и планират втори във Варна през април.

В рамките на лагера в Букурещ те обикаляха града, посещавайки места с историческо значение и институции като Сената на Румъния, за да разберат важността на активното участие в обществото, включително чрез гласуване.