Днес продължава поставяне на стикер - предписание на излезли от употреба моторни превозни средства, които отговарят на критериите за такива. Тези автомобили трябва да бъдат доброволно преместени от общински в частни терени или да бъдат предадени за рециклиране от собствениците им в тримесечен срок, съобщиха от Столичният инспекторат.

Колите, които са негодни и оставени на общински места, често стават обект на замърсяване, пречат на придвижването или възможност за паркиране и други.

Комисията от служители на районната администрация и инспектората извършва стикирането днес в кв. "Модерно предградие“, кв. "Обеля“ и "Обеля“ – I. До сега, над 30 превозни средства, изоставени на общински площи са с поставен стикер. 

Дори и да бъде премахнат стикера, процедурата тече, както за автомобилите със софийска регистрация, така и за останали те. След гратисния период се пристъпва към принудително репатриране на площадки за разкомплектоване.

Призоваваме гражданите да бъдат отговорни и да не чакат административните мерки.