Кампания "Компостирай вкъщи“ и система за разделно събиране на хранителни отпадъци в район "Лозенец“.

В рамките на кампанията "Компостирай вкъщи“, Столична община раздава безплатни компостери на домакинства. Желаещите могат да подадат заявка до 1 юли т.г. на място в деловодството на районната администрация или по имейл.

Столична община предлага възможност на собственици и управители на сгради в режим на етажна собственост да се включат в системата за разделно събиране на хранителни отпадъци. За целта подайте заявление в свободен текст, прието след решение на Управителния съвет на етажната собственост, съдържащо информация за очакваното количество хранителни биоотпадъци на ден. Заявленията се подават до кмета на района на място в деловодството на администрация на "Лозенец“ или по имейл (lozenets@sofia.bg). Ако сте платили пълната такса смет, услугата по извозване на хранителни отпадъци е безплатна.

Компостерите са с обем до 740 литра и са лесни за сглобяване и употреба. Компостирането подобрява плодородието на почвата, задържа хранителните вещества и влагата, намалява болестите по растенията и повишава добивите. Компостирайки отпадъците, намаляваме обема на изхвърлените отпадъци, емисиите на парникови газове и нуждата от синтетични торове, което пести пари и опазва природата.

Присъединете се към усилията за по-чиста и зелена София! За повече информация се обърнете към администрацията на район "Лозенец“.