Приемането на бюджета за 2024 година гарантира, че Община Сливен ще продължи да изпълнява дейностите, които са неин ангажимент, коментира днес пред журналисти кметът Стефан Радев, веднага след като Общинският съвет гласува най-важния финансов документ на Общината за 2024 г. Бюджетът, който е близо 200 милиона лева, събра подкрепа от 29 гласа "за“, с нито един "против“. С "въздържал се“ гласуваха 9 от присъстващите в залата.  

 Кметът изрази удовлетворение, че тази година, за разлика от миналата, общинският бюджет е гласуван навреме. Това дава възможност на Общината да изпълнява функциите си и да изпълни предвидените увеличения на разходите, в това число и на заплатите на работещите в обществената сфера. И тази година не се предвижда увеличение на данъците и таксите.

 "Радвам се, че Общинският съвет прие бюджета, но съм изненадан от дискусията. Към някои партии, които традиционно свързваме с популизма, се присъединиха и партии с претенции, че не са популистки и имат реални виждания за промяна, а не търсене на евтин ПР-ефект от дадена дискусия“, допълни кметът в отговор на отправени въпроси от страна на общински съветници. Част от питанията бяха защо се планират ремонти на покрива на сградата на Сливенски минерални бани и на военния стадион.   

 "Не виждам смисъл в тези въпроси, защото идеята ни за минералната баня е да обновим покрива, за да се спасим сградата и тя да бъде в добра кондиция, да спрем влошаване на състоянието й. След това смятаме да търсим наемател, който да инвестира в интериора на банята и тя да бъде отворена за посещения. Важно е да се направи покрива, защото сградата е общинска собственост и трябва да я съхраним. Същото е и за военния стадион. Планираме всъщност първи етап на ремонт на съоръжението - с ново покритие на терена, писта и съблекалнята, заедно с трибуната над нея. Аз бих задал въпроса защо не предвиждате по-голям ремонт на съоръжението. Отговорът е, че на този етап не можем да осигурим средства за толкова голям ремонт и защото капацитетът на седящите места е прекалено голям, за да го изградим без да сме сигурни, че ще има натоварване по него“, каза още кметът.

Стефан Радев отговори и на предложение за изграждане на сепарираща инсталация. Той каза, че има общини, изградили подобни съоръжения, но ги отдават на оператор за управление. "Операторът трябва да осъществи сепарирането не само на целия отпадък, а трябва да отговаря за осигуряването на тези отпадъци. Ако Общината не може да доказва определен процент от оползотворяване, това води до вдигане на отчисленията, които плаща на РИОСВ. И ако ние не можем да докажем този процент, рискуваме да плащаме милиони повече за отчисления на РИОСВ“, поясни кметът.

По отношение на приетата Програма за управление на мандата, той подчерта, че следващите четири години са важни за Общината, защото започва изпълнение на изцяло нов програмен период, свързан с териториалното развитие. Става дума за интегрираните проекти за териториално развитие и възможностите, които те дават.

 "Община Сливен беше от първите, които внесоха свои концепции за инвестиции. Включихме се в концепции на съседни общини Бургас и Ямбол, свързани с детското здравеопазване и подобряване на градската среда. Имаме очаквания и по Плана за справедлив преход, свързани с промените в Марица-Изток, Община Сливен да може да получава средства, както и бизнеса. Има възможност за много инвестиции, които да се случат с подкрепата на структурните фондове“, допълни Стефан Радев.