Селата Младово и Бинкос бяха домакини на срещите на кмета Стефан Радев с доброволци от новите формирования "Циклон“ и "Вихър“ в община Сливен. Днес градоначалникът връчи на всеки от тях защитната екипировка и карта на доброволеца за легитимация. Облеклото е изработено, съгласно стандартите за осигуряване защита на доброволците при изпълнение на извънредни ситуации – наводнения, снегонавявания, земетресения, пожари и др.

"Благодаря ви, че се включвате в доброволческите инициативи и разширявате тяхната дейност. Природата става все по-непредсказуема и вашата помощ в трудни моменти, е безценна“, заяви Стефан Радев. Той увери, че подкрепата за тяхната дейност, ще продължи и занапред. През 2016 г. Общината предостави пожарен автомобил за нуждите на едно от доброволните формирования "Железни врата“ в село Стара река.

В "Циклон“ са регистрирани жители от Кермен, който е център на формированието, както и от близките села Николаево и Младово. В Кермен Община Сливен обмисля вариант за ремонти на бившата пожарна служба, която да предостави за нуждите на "Циклон“.

"Вихър“ е позициониран в Гавраилово. В него са включени доброволци от селата Струпец, Селиминово, Малко Чочовени и Бинкос.

Новите формирования ще бъдат обучени по програма, одобрена от Академията на МВР. Заниманията ще обхващат подготовка за действия в кризисни ситуации, придобиване на умения за първа долекарска помощ и на правни знания.

На срещите днес присъстваха и кметовете  на Кермен и населените места, част от жителите, на които влизат в новите формирования - Младово, Николаево, Бинкос, Струпец, Селиминово и Малко Чочовени. Всеки от тях получи пълен пакет с инструкции, застраховка и други необходими документи по образец за дейността на доброволците.  

С новообразуваните формирования, доброволните отряди, които ще действат на територията на община Сливен, стават четири.  Това са "Грамадите“, "Железни врата“, "Циклон“ и "Вихър“.