Стартира важен социален проект във Варна, съобщи на пресконференция днес ръководителя Даниела Биячева. Той ще се реализира в Общностния център за деца и семейства, който се намира на ул. "Капитан Райчо" 103А.

Стойността му е 391 165 лева. Срокът за изпълнението е до 1 октомври 2024 г.

С неговото изпълнение ще се надградят успешно реализираните дейности и постигнати резултати от преден социален проект, както и ще се осигури непрекъсваемост на предоставяните услуги за деца, съобщи репортер на "Фокус".

Настоящият проект има за цел превенция на рисковете от изоставяне, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, повишаване благосъстоянието на децата и социалното включване на рискови групи от населението, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за лица до 7-годишна възраст и техните семейства от община Варна.

Услугите за ранно детско развитие целят формиране и развитие на родителски умения , семейно консултиране и подкрепа, равна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието и предоставяне на патронажна грижа за деца до 3-годишна възраст. В рамките на проекта ще се изпълнят редица дейности, свързани с ранната профилактика и превенция на болестите при децата, информираност за здравното обслужване на децата и семействата от маргинализираните общности, улесняване достъпа до здравни грижи, реализиране на програми за превенция на ранните бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система, поясни ръководителя на проекта.

Екип от 16 специалисти и помощен персонал ще предостави услугите по проекта, в който ще бъдат включени 350 деца и техните семейства от община Варна.