От 1 юли 2024 г. започва подаването на творби, които да участват в Националния конкурс за поезия "Академик Николай Лилиев“, предаде репортер на "Фокус". Целта му е да подпомага и популяризира поетичното творчество на автори над 18 години.

Съревнованието на майсторите на перото се организира от Община Стара Загора, Дружество на писателите – Стара Загора, Фондация "Космос – Димитър Брацов", Регионална библиотека "Захарий Княжески". То се провежда всяка година с подкрепата на Народно читалище "Николай Лилиев“ – 2005" – Стара Загора и Народно читалище "Даскал Петър Иванов – 1988" – Стара Загора. В състава на конкурсното жури влизат утвърдени имена от съвременния литературен живот. Медийни партньори на конкурса са списание "Птици в нощта" и вестник "Литературен глас".

Конкурсът е анонимен, на свободна тема. Възраст на участниците: автори, навършили 18 години. Участие могат да вземат автори с творби, непубликувани под каквато и да е форма към крайната дата на кандидатстване. Всеки автор изпраща имейл, съдържащ до 3 (три) поетични произведения на електронен адрес: n-liliev@abv.bg, в срок до 11 септември 2024 г.

Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие, относно "За конкурса" и два прикачени файла: единият – с трите стихотворения заедно, другият – с личните данни на участника (три имена, дата, месец и година на раждане, пощенски адрес, теле-фон). Предоставените лични данни служат само за целите на конкурса, за идентифициране и награждаване на победители-те.

В конкурса не могат да участват: членове на конкурсното жури, организатори на конкурса, носители на първа награда от предишните издания.

Отчитането на резултатите е на 2 октомври. Церемонията по награждаването е част от Есенни литературни Стара Загора 2024 г. Изпращайки творбите си, авторите се съгласяват имената и творбите им да бъдат публикувани в социалните мрежи, печатни и електронни медии в публикации, свързани с кон-курса.

Наградите са парични - Първа награда – Награда на Кмета на Община Стара Загора; Втора награда – Награда на Фондация "Космос – Димитър Брацов"; Трета награда – Народно читалище "Николай Лилиев – 2005".

По преценка на журито се връчват и поощрения от Дружество на писателите – Стара Загора и Народно читалище "Даскал Петър Иванов – 1988". Всички лауреати от конкурса получават Почетна грамота.