Стартира нова процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради в Старозагорско, съобщиха за "Фокус" от Община Стара Загора. В нея могат да кандидатстват Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация. В рамките на едно предложение може да се включва само една сграда/блок- секция/група от блок-секции. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление.

Общият размер на средствата по тази процедура е в размер на 129 186 003,18  лева за област Стара Загора и допълнително общините свързани с Маришкия басейн. Минималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 50 000 лева, а максималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 9 500 000 лева.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 19 септември 2024 г. в ИСУН. Краен срок за подаване на заявления от страна на Сдруженията на собствениците в Община Стара Загора - до 17:00 ч. на 23.08.2024 г. /включително/. Документите се подават в Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики №107, партер - изток, стая № 1.

Община Стара Загора си запазва правото след преглед на внесените документи да изисква допълнителни такива или корекция на вече подадени документи в определен от общината срок с цел покриване на изискванията по Процедурата.

Повече информация може да намерите ТУК.