Старозагорският куклен театър ще бъда домакин на Общото събрание на АКТ УНИМА- България, предаде репортер на "Фокус". Събранието е отчетни и ще се проведе от 12.30 часа. 

България е колективен член на Световната неправителствена организация под егидата на ЮНЕСКО от 1963 г., създадена с цел да използва кукленото изкуство в името на общочовешки идеали като мир и разбирателство между хората без оглед на раса, политически, религиозни и културни различия, съгласно спазването на основните човешки права, посочени от ООН.

Седалището на Световната организация се намира в страната, от която е Генералния секретар на УНИМА. Понастоящем то е в гр. Шерлевил-Мезиер, Франция, където се намира и Международния куклено-театрален институт.

Членството в УНИМА може да бъде колективно и индивидуално.

Колективни членове са театрите и институциите, развиващи дейност в областта на кукленото изкуство. Тяхното участие във форумите на организацията е на представителен принцип.

Днес наред със съществуващите държавни и общински куклени театри, през последните години се добавиха още частни формации, които успешно популяризират достиженията на българската куклена школа в страната и по света.

Председател в настоящия мандат на АКТ УНИМА- България е директорът на ДКТ Стара Загора Дарин Петков, а драматургът на театъра Наталия Алексиева е член на Управителния съвет. На събранието ще се избере ново ръководство и ще се направи отчет на дейността през изминалата година.