Спрян е строежа на нов трафопост на ул. “Янко Забунов" зад бл. 23 в столичния квартал “Иван Вазов", научи "Фокус". Констатираните нарушения, установени от районния “Контрол по строителството" обхващат нерегламентиран обем на изкопа, неизпълнено укрепване, нарушаване на налична растителност, компрометиране на тротоарна настилка откъм ул. “Димитър Манов", незаплатено тротоарно право. Предвид категорията на строежа е сезирана и РДНСК. 

Предвид постъпили възражения от страна на съседи на поземления имот, районът подготвя служебно мотивирано предложение по отношение на застроителния план за имота. Това съобщиха от район "Триадица" в страницата си във Facebook. 

В социалната мрежа бе публикуван и седмичния бюлетин. Отчетът е за работата на районния кмет и администрацията в периода от 26 февруари до 1 март.

"Фокус" публикува текста без редакторска намеса:

- Работна среща на тема саниране на сгради.

- Спрян строеж в кв. “Иван Вазов".

- Работна среща със зам.-кмета по транспорт на Столична община.

Кметът на района Димитър Божилов взе участие в редовния колегиум на районните кметове на Столична община. Основната тема на срещата бе възможността за завишаване контрола над дейностите на комуналните дружества в частта, касаеща публичните пространства- включване към разпределителни мрежи, опасни шахти, аварийни ремонти и възстановяване на настилки.

Кметът на района Димитър Божилов, зам.-кметът по обществено строителство инж. Христо Вълчанов и началник на инженерния отдел на района инж. Елена Димитрова участваха в съвместна среща с представители на МРРБ по въпросите за оперативното провеждане на програмата за саниране на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост - Етап I. По запитвания на представителите на района бяха обсъдени важни въпроси касаещи по-нататъшното осъществяване на проекта, в т.ч. но не само - избор на изпълнители на ремонтите, приемане и отчитане на свършената работа, линеен график и срокове по програмата.

Районният кмет Димитър Божилов издаде заповед за възстановяване дейността на обществените съвети към "Триадица". Консултативния орган, позволяващ директно обсъждане на важни за всеки квартал теми ще се провежда в дигиталната платформа ZOOM, всеки месец в следния график:

- I-ва група, за кварталите Център, Буката, “Иван Вазов" - всеки първи четвъртък, от 16:00ч.;

- II-ра група, обхващаща кварталите “Стрелбище" и “Гоце Делчев" - всеки втори четвъртък, от 16:00ч.;

- III-та група, за кварталите “Манастирски ливади - изток" и “Кръстова вада - запад" - всеки трети четвъртък, от 16:00ч.

Първите обществени съвети за 2024г. започват от настоящия месец март.

Кметът на района Димитър Божилов и зам.-кметът по обществено строителство инж. Христо Вълчанов участваха в съвместна среща с представители на Столична община и още два района - "Витоша" и "Красно село", на тема реализация на училищна инфраструктура по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобреният проект на "Триадица" е изграждане на нов корпус към 73 СУ “Владислав Граматик", позволяващ преминаването на училището към едносменен режим.

Обсъдени бяха работни проекти и екипи, оперативно провеждане и координиране на проекта със СО и управляващия орган МОН.

Зам.-кметът на района инж. Христо Вълчанов реализира серия от проверки на терен в кварталите Манастирски ливади - изток и Кръстова вада - запад. Бяха издадени предписания на строителни обекти, както и на транспортни фирми, ползващи трасето на ул. “Тодор Джебаров". За установени нарушения бяха сезирани и проверяващите от районния “Контрол по строителството".

Кметът на район "Триадица" Димитър Божилов и зам.-кмета Руслан Баждеков проведоха работна среща със зам.-кмета на Столична община с ресор "Транспорт и градска мобилност“ Илиян Павлов. Темата бе иницииран от района предвид многобройните сигнали за проблеми в пътното кръстовище на бул. “Тодор Каблешков" и ул. “Луи Айер", както и с оглед оптимизиране на светофарните режими в натоварени кръстовища като това на булевардите “Костенски водопад" и “Тодор Каблешков" или на “България" и “П. Ю. Тодоров". 

Обсъдено бе и премахването на жълтите колчета, превениращи левия завой на бул. “Черни връх" при ул. “Д-р Борис Вълчев", както и бъдещето на бус-лентата по бул. “Гоце Делчев".

Зам.-кметът по строителството на район Триадица инж. Христо Вълчанов взе участие в работна среща на кмета на София Васил Терзиев с директорите на експлотационните дружества "Софийска вода“, "Топлофикация“, "Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, " Овергаз“. На срещата присъстваха главният архитект на София Здравко Здравков и зам.-кметът по строителството на СО Иван Матов.

Основен акцент на разговорите бе поставен на необходимостта от въвеждане на нов модел на работа по ремонтите в града, както и на създаване на нова дигитална платформа с данните на комуналните дружества и Столична община, която да бъде насочена в система за информиране на гражданите.

В информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/ бяха подадени кандидатурите на шест етажни собствености на територията на район Триадица. Те ще бъдат кандидати в списъка за одобрение за саниране с частично самоучастие по програмата BG-RRP-4.024 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап II.

Районът напомня, че срокът за кандидатстване бе удължен от управляващия орган МРРБ до 17:00ч. на 28.03.2024г., като в тази връзка ще бъде обявено допълнително и крайна дата за подаване на заявления в деловодството на Триадица.

Проведено бе заключително обществено обсъждане на проект за въвеждането на режим за платено паркиране в жк. “Гоце Делчев“, на което жителите на квартала получиха възможност да изразят своето мнение "за“ или "против“. Обработени бяха и постъпилите на електронната поща на района и в деловодството писмени становища на граждани. Целта на допитването бе събиране на информация от живущите в квартала, като в деловодството на района са постъпили становища от съседни квартали, райони и общини.

По традиция районната администрация зарадва с мартеници възрастните хора от Дома за пълнолетни лица със сетивни увреждания в кв. "Иван Вазов“. Зам.-кметът Руслан Баждеков им пожела много здраве и дълголетие на потребителите в социалното учреждение. Мартеничките са изработени по поръчка от район Триадица от хора в неравностойно положение. Районната администрация изразява своята благодарност към възпитаниците на детските градини и училищата, които ни дариха десетки красиви мартеници, с които украсихме нашата сграда.

Районният кмет откри изложбата на фоторепортера Велислав Николов "Свобода и национално съзнание“ , представена от район Триадица и Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън“. Встъпителни думи произнесе и проф. д-р Красимир Стоилов от "Историческият факултет“ на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. В събитието взеха участие и изпълнителите от Академичен мъжки хор "Гусла“, които изпълниха тържествен концерт.

Продължава изпълнението на програмата за текущ ремонт на улични платна и тротоари. Направени бяха асфалтови кърпежи по ул.“406“, ул.“Христо Стамболски“, ул.“Йордан Йовков“, ул.“Твърдишки проход“, ул.“Тулча“, ул.“Солунска“ и ул.“Неофит Рилски“. Продължава работата по ул. “Емилиян Станев“ – полагане на основа и профилиране. Работи се по изграждането на нови паркоместа на мястото на кални пространства на ул.“Георги Измирлиев“ в жк.“ Гоце Делчев“, като се планира и рехабилитацията на пешеходните пространства зад тях. Районната администрация организира поставянето на колчета на участък от ул. "Бадемова гора“, за да се преустанови нерегламентирано паркиране.

Работата по поддръжката на междублоковите пространства продължи чрез почистване на площадки и оборки на трева, събиране на шума, резитба на счупени и сухи клони в кв. "Стрелбище“ , на ул. Нишава, бл.97 и бл.5Б. Резитба на сухи и ниски клони бе направена в двора на ДГ 127 “Слънце“. 

Резитба на сухи клони и раздробяване с дробилна машина бе реализирано в кв. "Иван Вазов“ в карето между ул. "Петко Каравелов“, ул. "Д-р Стефан Сарафов“, ул.“Бяла черква“ и бул. "Витоша, както и в кв. "Стрелбище“ по ул. "Йордан Йовков“ и ул. "Червена роза“ пред бл.31, бл. 31А. Почистен бе мостът над р. Перловска от ул. "П. Каравелов“ към Южен парк. Резитба на пречупени във височина клони с автовишка бе направено пред бл.244, бл.29, бл. 28 и бл.30 в жк. "Гоце Делчев“, в кв. "Стрелбище зад бл.88, ул. "Траянови врата при заведение Регал и при бл.8 а. Отсечена бе разцепена акация на ул. "Бурел“ 41. Събрани бяха на клони и раздробени с дробилна машина при бл. 255, бл.256, бл. 257 и 258 в жк. "Гоце Делчев“.