В съботния юнски ден се явиха 119 кандидат-студенти на предварителен изпит  по биология и 137 по химия. Младежите са от цялата страна и искат да изучават медицина в Университет "Проф. д-р Асен Златаров“.

На 15 юни, кандидат-медиците бяха разпределени в четири зали. Сред тях имаше младежи от градовете Силистра и Павликени. Те споделиха, че много харесват града ни и биха искали да учат тук, да живеят тук и може би да се установят за постоянно в Бургас.

Това бе вторият предварителен изпит. Оценките от него могат да участват в балообразуването и класирането. А на 13 и 14 юли ще се проведат редовните изпити по химия и биология.

Медицинският факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на специалност "Медицина".

От завършилите специалност "Медицина“ ще се очаква да имат добро критично мислене, да поемат професионална отговорност и да са наясно с възможностите си, да могат да извършват консултация с пациенти и още много неща, нужни за утвърждаването на завършилия специалист в тази така хуманна и важна професия.

Напомняме, че през учебната 2023/2024 година Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ успя да приеме с 10% повече студенти от България. А от една година започна приема в чуждоезиково обучение, като 52-ма студенти от 17 държави изучават медицина.