Три точки от дневния ред на пловдивския общински съвет отпаднаха и няма да се разглеждат на днешната сесия, предава Plovdiv24.bg.

Две от точките са оттеглени вчера от кмета Костадин Димитров, който е вносител на предложенията. Едното касае изработване на ПУП за нов път в кв. "Прослав", а другото - отдаване под наем на пазара в кв. "Столипиново".  

Третата точка, която отпадна, е за прекратяване на съсобственост като се продаде общинската част от 3/5 в имот на ул. "Трайко Китанчев" 2. Както Plovdiv24.bg съобщи още вчера, живущите на пл. "Кочо Честименски" №1 внесоха възражение срещу продажбата на общинските дялове в парцела. Хората изтъкват, че районът е гъстонаселен, а с продажбата ще се разреши строителството на 7-етажна кооперация. 

Официално предложение точката да не се разглежда направи съветникът Слави Георгиев. "Когато говорим за борба с презастрояването, трябва да знаем, че презастрояването е в залата тук. Миналия мандат успях да попреча да се случи това застрояване, надявам се и в този да стане" - каза Георгиев и се обърна към кмета с думите: "Г-н Димитров, внимавайте, когато подписвате и разпределяте подобни предложения. Главният архитект каза, че районът на ул. "Трайко Китанчев" е предастроен, има и друго решение". 

Отпадането на точката за малко да не се случи, тъй като при гласуването събра 26 гласа "за", 3 "против" и 8 "въздържал се". От ГЕРБ незабавно поискаха прегласуване и с 30 "за", 3 "против" и 9 "въздържал се" предложението на Слави Георгиев беше прието.