84 безработни ще бъдат включени в областната програма за заетост през 2024 година, съобщиха от Областната администрация - Софийска област, предава "Фокус".

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област проведе заседание под председателството на Областния управител Силвия Арнаутска. Членовете на комисията одобриха Регионалната програма за заетост за 2024 г. Определеният размер на парите за финансиране тази година за областта е 352 275 лева като осигурените средства от държавния бюджет са използвани в максимална степен. 

През настоящата година ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период от 3 до 5 месеца. За Софийска област се предвижда 5-месечна заетост при 6-часов работен ден. Програмата предвижда още включване на 84 безработни лица от целевите групи: безработни младежи до 29 г. (включително), продължително безработни лица, безработни над 55-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания.

Разпределението на работните места е в 19 общини и 86 населени места от тях. Осигурените длъжности са, както следва: работник по озеленяване – 4 безработни лица от целевите групи, работник по поддръжка – 23 лица, работник по поддръжка на пътища – 1 лице, сезонен работник – 8 лица, общ работник – 43 лица, чистач/хигиенист – 1 лице, домашен помощник – 2 лица, детегледач – 2 безработни лица от целевите групи. Планираното начало за изпълнение на програмата е 1 юли 2024 година, а краят е предвиден за 13 декември 2024 година.