В Кюстендил се проведе Ден на отворените врати по проекта "Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, предаде репортер на "Фокус“. Проектът вече е на финала си.

В рамките на изминалите повече от две години Община Кюстендил предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда и повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система. Бяха създадени и оборудвани социални центрове и мобилни екипи. В края на проекта се проведе и ден на отворените врати.

"В рамките на проекта имаме изпълнени в пъти повече индикаторите от залегналите. Постарахме се да направим една изключително привлекателна територия за децата на Кюстендил. Работим с деца и техните семейства от бедни и отдалечени райони, защото социалното включване е изключително важно“, каза Благовеста Димова, ръководител на Центъра за ранно детско развитие.

Самите социални услуги не са включени като делегирана от държавата дейност и няма финансиране, след приключването на проекта. Поради тази причина Община Кюстендил е намерила решение. "Услугата се преформатира. Ще бъде придадена към друга наша услуга – ЦОП "Света Петка“. Центърът продължава да работи и тази услуга ще може да се използва“, каза кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов. По думите му част от служителите остават в социалния център, а друга част ще бъдат разпределени в действащи към момента социални услуги. Работи се и по разкриването на нов социален център.