Поради извънредната ситуация с обилния снеговалеж и ангажирането на целия ресурс на ОП "Благоустрояване" в снегопочистването на града, услугите "Сметосъбиране" и "Сметоизвозване" се извършва поетапно извън обичайния график. Това съобщиха от община Габрово. 

На територията на града на този етап работят 9 екипа със специализирана техника и сметосъбирачи.

Два от екипите обслужват контейнерите площадки в Централна градска част, два - широк център, един събира кафявите контейнери за биоотпадъци на територията на целия град.

Три екипа с малки камиони (до 3,5 т.) извършват оборки около контейнерите на територията на целия град, един малък специализиран камион обслужва контейнерите в труднодостъпните райони на града.

Един екип на "Сметосъбиране" обслужва селата в посока Севлиево - Поповци, Янковци, Яворец, Драгановци.

За останалите села в рамките на днешния ден няма възможност да се осигури сметосъбиране.